Monday, 5 March 2012

Gisborne
i pamiętajcie dzieci: nie bierzcie narkotyków w autobusach, a kiedy wypadniecie z łódki do wody nie machajcie rękami tylko pozostańcie bez ruchu, bo rekin pomyśli że jesteście foką.

No comments:

Post a Comment