Friday, 15 June 2012

bonnie&clyde 2012, part II 

na końcu: spontaniczny turniej figur rotacyjnych
na tafli wody (vel step up)

No comments:

Post a Comment